Nabożeństwo Majowe

Znalezione obrazy dla zapytania nabożeństwo majowe

W naszej parafii codziennie po Mszy Świętej o godz. 17:00. 

W Nabożeństwie Majowym, w kościele uczesnicza szczególnie:

- dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej, 

- dzieci klas IV, przygotowujace się do Komunii Rocznicowej,

- młodzież klas I Gimnazjum,

- młodzież klas II Gimnazjum, kandydaci do bierzmowania.

Dzieci i młodzież otrzymaja w dniu 1 maja plansze i będa zbierać obrazki - kontrolki jako forma sprawdzenia obecności. Prosimy rodziców, aby zadbali o to by dzieci i młodzież uczestniczyły w nabożeństwie. Zapraszamy również wszystkich Parafian i Gości. Gromadźmy się też w naszych wioskach, przy krzyżach, kapliczkach przydrożnych na wspólnym śpiewie litanii loretańskiej. 

Święty Jan Paweł II zapraszał, by przyjąć Matkę Bożą jako Przewodniczkę i Nauczycielkę, by wstąpić do szkoły Maryi Panny. Nabożeństwo majowe to ważna pomoc, jak budzik, który dzwoni i proponuje intensywne rekolekcje, to propozycja spędzenia trzydziestu dni w szkole Maryi, w której wychowali się święci. To czas, by patrzeć na Bożą Rodzicielkę i pytać: kim jest Ona? Na czym Jej zależy, co jest dla Niej ważne? Czego chce nas nauczyć?  Wiosna stroi świat w piękno, nadszedł czas, byśmy również my zadbali o siebie. Przecież, tak naprawdę, to my jesteśmy najważniejsi! Święty arcybiskup Zygmunt Feliński zachęcał do udziału w nabożeństwach majowych, zalecając: strójcie serc ołtarze! Przyjmijmy codzienne spotkania z litanią jako strojenie serca, by także w nas zakwitło coś pięknego. Słuchamy w tych dniach (w okresie Wielkanocy) czytań z Dziejów Apostolskich o pierwszych chrześcijanach, którzy uczyli o Chrystusie, tworząc nowe wspólnoty. Pierwszą Chrześcijanką, która przyjęła Jezusa sercem, duchem i ciałem, była Maryja Panna. Pozwólmy, by uczyła nas w maju, kim jest Chrystus, pozwólmy, by wzięła nas do swej szkoły jako uczniów i uczennice. Słuchajmy uważnie wezwań litanii. One pomogą nam znaleźć najlepszą drogę do Boga. Tegoroczne nabożeństwo majowe ma szczególny charakter. Przeżywamy bowiem Rok Miłosierdzia, a Maryja jest Matką Miłosierdzia – Matką Jezusa miłosiernego i matką tych wszystkich, którzy są miłosierni. Będziemy więc rozważać te najważniejsze cnoty Maryi – wiarę, nadzieję i miłość, prosząc, by Ona była dla nas wzorem tych cnót. Kolejne majowe dni są wypełnione w liturgii Kościoła swą własną treścią, którą będziemy włączali do naszej refleksji.