Podziękowania za Festwial ŚDM

Centrum Dekanalne Światowych Dni Młodzieży w Sokołach

serdecznie dziękuje:

za okazane serce i pracę na rzecz organizacji

„Festiwalu ŚDM

„…w drodze do Krakowa…

 

 

 1. Proboszczowi Parafii Kobylin Ks. Dziekanowi Markowi Dembińskiemu
 2. Proboszczowi Parafii Tykocin Ks. Jarosławowi Stefaniakowi
 3. Proboszczowi Parafii Zawady Ks. Stanisławowi Przygodzie
 4. Proboszczowi Parafii Stare Wnory Ks. Walentemu Bryc
 5. Proboszczowi Parafii Chlebiotki Ks. Zbigniewowi Kuczewskiemu
 6. Proboszczowi Parafii Radule Ks. Zdzisławowi Godlewskiemu
 7. Proboszczowi Parafii Złotoria Ks. Bogdanowi Samsel
 8. Ks. Prałatowi Witoldowi Nagórskiemu statuetka ogólna
 9. Ks. Marcinowi Roszkowskiemu – Dyrektorowi DPS Tykocin

     Ks. Arkadiuszowi, ks. Łukaszowi ks. Jarosławowi

 1. Wójtowi Gminy Zawady p. Krzysztofowi Wądołowskiemu
 2. Wójtowi Gminy Kobylin Borzymy p. Wojciechowi Mojkowskiemu
 3. Burmistrzowi Tykocina p. Krzysztofowi Chlebowicz
 1. p. Jackowi Odachowskiemu i firmie Rem-Bud
 2. p. Marcinowi Kruszewskiemu i firmie Rolteks Sokoły
 3. p. Wojciechowi Świerżewskiemu  - Transport ŚDM
 4. Bankowi Spółdzielczemu w Sokołach
 5. Państwu Agacie i Robertowi Babińskim i firmie Agro-Mięs
 6. Państwu Grażynie i Andrzejowi Remisiewicz i firmie Trans-Rol
 7. Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach
 8. Bankowi Spółdzielczemu w Z-wie – Oddział w Kobylinie Borzymach
 9. p. Włodzimierzowi Łętowskiemu i firmie Ziempol
 10. Panu Józefowi Karwowskiemu – organiście parafii Sokoły oraz chórowi parafialnemu, p. Mirelii – prowadzącej scholę za oprawę muzyczną wydarzeń związanych z ŚDM
 11. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sokołach Pani Dyrektor Agnieszce Kurzyna, p. Piotrowi, p. Monice, całej grupie GOK Sokoły,
 12. p. Władysławowi Jaworskiemu i p. Adamowi Ożarowskiemu
 13. p. Magdalenie Młynarskiej i p. Jolancie Drężek Jamiołkowskiej przygotowującej grupę taneczną podczas Wieczorów Chwały
 14. Centrum Rehabilitacji i Adaptacji Dworaki Staśki – na czele z prezesem p. Jackiem Danilukiem
 15. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokołach – p. Waldemarowi Kikolskiemu
 16. Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach i Rusi Starej
 17. Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
 18. Grupie Ratowniczej Nadzieja
 19. Grupie Obrony Terytorialnej Husarz z Białegostoku
 20. Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży parafii Sokoły
 21. Akcji Katolickiej parafii Sokoły
 22. Wszystkim Parafianom którzy zorganizowali posiłek, bądź materialnie wsparli to wydarzenie, a także p. Tadeuszowi Falkowskiemu, p. Andrzejowi Grzeszczuk, Pracownikom Stacji Doświadczalnej w Krzyżewie
 23. Dziękujemy z serca rodzinom które przez te dni zajęły się naszymi gośćmi z Białorusi, które poświęciły swój czas, otworzyły drzwi i serca na młodzież ze Wschodu

 

p. Małgorzata i Krzysztof Jamiołkowsscy

p. Hanna i Janusz Czajkowscy

p. Mariola i Waldemar Michalscy

p. Katarzyna i Andrzej Jabłońscy

p. Edyta i Andrzej Małkiewicz

p. Elżbieta i Janusz Gołaszewscy

p. Halina i Andrzej Grzeszczuk

p. Iwona i Andrzej Rogalscy

p. Grażyna i Józef Targońscy

p. Barbara i Marek Roszkowscy

p. Zofia i Jerzy Grabowscy

p. Joanna i Andrzej Ciura

p. Anna i Andrzej Kłoskowscy

p. Bożena i Stanisław Jamiołkowscy

p. Hanna i Ryszard Grabowscy

p. Barbara i Janusz Grabowscy

Dziękujemy tym którzy podjęli wyzwanie przygotowania Dni Młodzieży całemu Centrum Dekanalnemu ŚDM. Chciałbym zaznaczyć grupy osób, które zawsze była gotowa do pomocy, bez względu na porę dnia, zajęcia domowe, czy obowiązki. Również serdeczne Bóg zapłać rodzicom młodzieży, którzy byli zawsze wyrozumiali i otwarci do pomocy. Dziękujmy: Marcie Czajkowskiej, Mariuszowi Targońskiemu, Michałowi Kierzkowskiemu, Paulinie Kłoskowskiej Marysi Roszkowskiej Zuzi Roszkowskkiej, Maciejowi Ciura, Mateuszowi Korżyńskiemu, Magdalenie Czajkowskiej, Aleksandrze Niwińskiej

Największe podziękowania:

Proboszczowi Parafii Sokoły Ks. Czesławowi Małżowi

Wójtowi Gminy Sokoły p. Józefowi Zajkowskiemu

Parafia Sokoły i Gmina Sokoły
to dwa filary Festiwalu Światowych Dni Młodzieży