Słowo Biskupa Łomżyńskiego do Diecezjan po abdykacji papieża Benedykta XVI

W dniu Wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swą decyzję rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu, Następcy św. Piotra, z dniem 28 II br., godz. 20.00. Decyzję tę podjął – jak sam powiedział – „rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem”, a więc jest ona owocem jego długiej modlitwy i refleksji.


Wiadomość tę przyjęliśmy z zaskoczeniem. Jednak patrzymy na nią w perspektywie naszej wiary chrześcijańskiej. Czynimy tak również dlatego, że trwa Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego. Przyjmujemy tę informację ze spokojem serca i z ufnością, która ma swe oparcie w zapewnieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że jest On z nami „przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (por. Mt 28, 20). Trwa więc niezmiennie to zadanie, które Jezus nam pozostawił, abyśmy głosili Jego Ewangelię i o Nim dawali świadectwo życia „aż po krańce ziemi”. Naszemu Zbawicielowi, Najwyższemu Pasterzowi powierzajmy w naszej modlitwie prośbę o owocność tego zadania. Prośmy o szczególne dary Ducha Świętego dla całego Kościoła św. na czas najbliższych tygodni kończącej się posługi Benedykta XVI i na czas wyboru, którego będzie dokonywać Kolegium Kardynalskie.
Nasze trwanie na modlitwie w tym czasie niech będzie również wyrazem wdzięczności Bogu za to, że dał nam Ojca Świętego Benedykta XVI jako tego, który nas w tych latach prowadził i który daje nam nieustannie swoje świadectwo Ewangelii i wierności Chrystusowi Panu. Niech ta modlitwa będzie również wyrazem wdzięczności wyrażanej Ojcu Świętemu za to wszystko, co nam przekazał w swoim pasterskim nauczaniu, w wydanych dokumentach – a także przez beatyfikację naszego Rodaka, bł. Jana Pawła II.

+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński