Pielgrzymka dzieci I-komumijnych do Augustowa i Studzienicznej