Dzisiaj imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy Solenizantom życzymy wielu Łask Bożych
Jesteś tutaj: HomeŚpiewnikŚpiewnik dziecięcy i młodzieżowy

Śpiewnik dziecięcy i młodzieżowy

1 

Tak dobry jesteś Panie /x2

Tak   dobry jesteś Panie nasz (x2)

 Uwielbiamy   Cię, dziękujemy Ci

Za Twoją łaskę, za Twoją moc (x2)

D h

G A D

 

A G D

A G A D

 

2.

 

 

 

 

Nie zabraknie mi nigdy chleba

Nie   zabraknie mi nigdy wody

Bo   Ty, Jezu, jesteś Chlebem z Nieba

Jezu,   jesteś Źródłem mym

D A

G D

G D

e A D

 

3.

 

1. Ofiaruję Tobie, Panie mój

Całe   życie me, cały jestem Twój, aż na wieki

Oto   moje serce, przecież wiesz

Tyś   Miłością mą, jedyną jest

 

2. Ty w ofierze Swojej Panie   mój

Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki

Oto   moje serce, przecież wiesz

Miłość   Twoja niech umocni je

C G a

F C d G

C G a

F G C (G)

 

 

4.

 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do   Mnie

Do   takich należy Królestwo Niebieskie.

D A G A

G h G A  

 

5.

 

R:   Ooo… Niebo jest w sercu mym /x4

 

1. Królestwo Boga tutaj jest

Majestat Jego pośród nas

On radość swą przynosi nam

Ogarnia nas świętości blask

 

2. Pan za mnie zmarł bym życie miał

Dał życie które wiecznie trwa

W Chrystusie cała ufność ma

Dziedzictwem moim Chrystus Pan

D h G A D

 

6.

 

Jezu pragnę Ci dziękować

Jezu   pragnę modlić się

Jezu   pragnę wznosić ręce swe

By   wielbić Cię

D A

G A

D A G

A D

 

 

7.

 

1. Maryjo, jestem dzieckiem Twoim /x2

Moje   życie Ci oddaję, bo Ty kochasz mnie

 

2. Maryjo, jestem dzieckiem   Twoim /x2

Moje   życie Ci oddaję, Maryjo, kocham Cię

 

3. Maryjo, jestem dzieckiem   Twoim /x2

Moje życie Ci oddaję, Maryjo, prowadź mnie

D A h /x2

D A h   G A D

 

8.

 

R. Taki duży, taki mały   może świętym być

Taki   gruby, taki chudy może świętym być

Taki   ja, taki ty może świętym być /x2

 

1. Święty kocha Boga, życia   mu nie szkoda

Kocha   bliźniego, jak siebie samego (x2)

 

2. Kto się nawróci, ten się   nie smuci

Każdy   święty chodzi uśmiechnięty

Tylko   nawrócona jest zadowolona

Każda   święta chodzi uśmiechnięta

 

3. Nic nie potrzebuje,   zawsze się raduje

Bo   święta załoga kocha tylko Boga (x2)

 

4. Gdzie można dzisiaj   świętych zobaczyć

Są   między nami w szkole i w pracy (x2)

D e A

D e A

D e A

 

h A h

G Fis

 

9.

 

1. Ludzie, ludzie, których   Bóg jest Panem

szczęśliwi   są (x2)

 

R. Będę szukać Jego dróg                                 

Służyć   Mu do końca moich dni

Zaufałem memu Bogu, On prowadzi mnie /x2

 

2. Pokój, radość, miłość   mają ci

których   Panem jest Bóg (x2)

h e

Fis h

 

Fis h

Fis h

h e Fis h

 

 

10.

 

Tyś   jak skała, Tyś jak wzgórze

Panie nasz, Boże nasz

Tyś jak wiatr w swej naturze

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas

Światłem Swym rozświetlasz drogę

Która prosto wiedzie nas

Tam gdzie źródło Twej miłości

Gdzie radośnie płynie czas

Łamdarej, łamdao… /x4

D G D

D A D

 

 

 

 

11.

 

Niechaj zstąpi Duch Twój

I   odnowi ziemię

Życiodajny   spłynie deszcz

Na spragnione   serce

Obmyj   mnie i uświęć mnie

Uwielbienia   niech popłynie pieśń

 

Chwała   Jezusowi, który za mnie życie dał

Chwała,   Temu, który pierwszy

Umiłował   mnie

Jezus,   tylko Jezus Panem jest

e

e

C

C

a H7

e

 

C a G

C a

G

C H7 e

 

 

12.

 

Śpiewaj Panu, gdy idziesz ulicą

Śpiewaj   Panu, gdy siedzisz na łące

Śpiewaj   Panu, gdy mówisz: dzień dobry

Napotkanej   na liściu biedronce

Śpiewaj   Panu, śpiewaj Panu /x4

D   G A

 

 

13.

 

1. Jest jedno Imię drogie mi,

Najdroższe w świecie tym

Muzyką słodką to Imię brzmi

Wpisane w sercu mym

 

R. Sercem kocham Jezusa

Sercem   kocham Jezusa

Zawsze   będę Go kochać

On   pierwszy ukochał mnie

 

2. Miłości dzieje głosi mi

Miłości aż po krzyż

Osładza wszystkie moje dni

Do Nieba wiedzie wzwyż

 

3. To Jezus, mój Zbawiciel,   Pan

To on Nim śpiewać chcę

On nam zbawienie wszystkim dał

Miłuje także cię.

D h

e A D A

D h

e A D

14.

 

Ci, co zaufali Panu

Odzyskują   siły

Otrzymują   skrzydła jak orły

Biegną   bez zmęczenia

D

h

G A

D (A)

E

cis

A H

E (H)

 

 

15.

 

1. Wszystko Tobie oddać pragnę

I dla Ciebie tylko żyć

Chcę Cię Jezu, kochać wiernie

Dzieckiem Twoim zawsze być

 

R. Serce moje weź

Niech   Twą śpiewa cześć

Serce   moje, duszę moją

Panie   Jezu, weź

 

2. Wszystko Tobie oddać   pragnę

od najmłodszych moich lat

Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł

Pokusami swymi świat

A E

D h E A

A E

D h E A

 

A h

E A

A D h

E A

 

 

C G

F d G C

C G

F d G C

 

C d

G C

C F   d

G C

 

 

 

16.

 

Jezu, tchnij w moje serce

Twojego   Ducha (x2)

 

Rozpal   w nim miłości żar /x3

D A G A D A

G A

 

fis G /x3 A

17.

Zaufałem Panu i już

niczego   nie muszę się lękać

Zaufałem   Panu i już

niczego   nie muszę się trwożyć

 

R. Wierzę Mu bo On ma moc

Przezwyciężyć w moim sercu zło

Wierzę Mu

bo On ma właśnie taką moc (x2)

e D

C e

e D

C e

 

a D

e C

a

D e

 

 

18.

 

1. Niech Twój Święty Duch

dziś   przeniknie mnie

I   niech zawsze już

gości   w duszy mej

 

R. I niech spadnie deszcz

błogosławieństw   Twych

Ojcze   obmyj mnie

Duchu   Święty przyjdź

 

2. Duchu Święty przyjdź,

działaj   z mocą w nas

Duchu   Święty przyjdź

przemień   smutku czas.

C

a

C

a

 

F

e

d

G

 

19.

 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan

On   teraz biegnie by spotkać mnie (x2)

 

Mija   góry, łąki, lasy

by   Komunii stał się cud

On   chce Chlebem nas nakarmić,

By   nasycić życia głód

d

d g A7   d

 

d g d

C A7   d

d g d

C A7   d

 

 

 

20.

 

Przychodzisz dziś do nas Panie

Ukryty   w tej Hostii Białej

Przychodzisz   do naszych małych serc

Ty,   Wszechmocny Pan

 

Dziękujemy   Ci za Twoją Obecność

Uwielbiamy   Cię za Twoją Miłość

Wywyższamy   Święte Imię Twoje Jezus (x2)

D

h

G e

D A

 

G A

G A

G A D

 

 

21.

 

Pan jest Pasterzem moim

Niczego   mi nie braknie.

 

Na   niwach zielonych pasie mnie

Nad   wody spokojne prowadzi mnie (2x)

h Fis h

G A D Fis

 

G A D Fis h

e h Fis h

22.

 

Duchu Święty /x2

Przyjdź   do naszych serc /x2

Na   Słowo Boże /x2

Szeroko   otwórz je /x2

 

Naucz nas słuchać,

naucz przyjmować

W Twojej miłości

chcemy wzrastać wciąż (x2)

D

G

D

G

 

e

A

e

A

 

23.

 

1. Niosę w darze Tobie, Chryste

mój   dziecięcy wiek

Serce szczere, serce czyste

abyś Ty go strzegł (x2)

 

2. Twą miłością rozgrzej,   Panie

serca   mego chłód

Uczyń sobie zeń mieszkanie

przez Twej łaski cud (x2)

 

3. Daj, bym kochał Ciebie   wiernie

póki   starczy sił

Bo Ty kochasz   mnie niezmiernie

gdyś sie w Hostii skrył (x2)

A E

D E A

A D

E A

 

C G

F G C

C F

G C

 

 

24.

 

1. Ziemia, którą mi dajesz

nie   jest fikcją ani bajką

Wolność   którą mam w Tobie

jest   prawdziwa

Wszystkie,   góry na drodze

muszą,   muszą ustąpić

bo   wiara góry przenosi

a ja   wierzę Tobie

 

R. Będę tańczyć przed Twoim tronem

i oddam Tobie chwałę

i nic już nie zamknie mi ust

Żaden mur i żadna ściana

największa nawet tama

już nie, nie zatrzyma mnie już

 

2. Większy, większy jest we   mnie

Ten,   który mnie umacnia

żaden   Goliat nie może

z   Nim równać się

E A H7

 

 

 

 

 

 

 

 

E

H7

cis A E H7

E

H7

cis A E H7

 

E A H7

G C D

 

 

 

 

 

 

 

 

G

D

e C G D

G

D

e C G D

 

G C D

 

25.

 

Tobie chór   Aniołów śpiewa nową pieśń

Chwała   Barankowi (x2)

 

Alleluja,   alleluja, alleluja

Chwała   i cześć (x2)

D h

G A

 

G h G

e A

E cis

A H

 

A cis A fis H

26.

 

R. Z Maryją kroczymy drogą Jezusa

Z Maryją kroczymy drogą Miłości

Z Maryją kroczymy drogą Jezusa

Z Maryją kroczymy do Nieba bram

 

1. Maryja uczy nas jak żyć

jak   posłusznym Bogu być

jak   słuchać Jego słów i wypełniać je

w   każdy dzień

 

2. Maryjo naucz nas

w   czystości serca trwać

by nasze myśli, słowa, pragnienia naszych serc

Bogu   podobały się

 

3. Maryja Bogu ufała

i   bardzo Go kochała

wierzyła   Jego Słowu, bo wiedziała że

nie   zawiedzie się

 

4. Każdy człowiek talent ma

to   od Boga dar

Naucz   nas Maryjo służyć nim,

Tak   by Bóg uwielbiony był

 

5. Modlitwy składamy w   dłonie Twe

Maryjo,   przyjmij je

Zanieś   je Jezusowi – Twojemu Synowi

On   wysłucha Cię

D G A D G A D

G A D h

G A D

 

D h

G A D

D h

G A D

 

 

27.

 

1. Maryja   nas kocha /x3

Mamą   naszą jest najlepszą

 

2. Maryja   nas kocha /x3

Drogą   naszą jest do Nieba

 

3. Maryja   nas kocha /x3

Przecież   o tym wiesz już od dawna

A E D

E A E

 

 

 

28.

 

O Pani ufność nasza              

W modlitwy Twej obronie

Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju

C   F C

F   C G

E   a GC   F C G C

 

29.

 

Jesteś Królem /x2

Królem   jest Bóg (x2)

 

Podnieśmy   wszyscy nasze serca

Podnieśmy   wszyscy nasze dłonie

Stawajmy   przed Obliczem Boga

Wielbiąc   Go (x2)

D A h

G

 

D

A

h

G

 

30.

 

Prościusieńko w Niebo droga

Kochać   ludzi, kochać Boga

Kochaj   sercem i czynami

Będziesz   w Niebie z Aniołkami

D

G A

D

G A

31.

 

Witaj, Panie Jezu, Królu naszych serc

Dla Ciebie nasz Jezu, otwieramy serca swe

 

Przyjdź Panie Jezu, przyjdź zamieszkaj w nas

Przyjdź   Panie Jezu, czeka każdy z nas

Niech   Twoja Miłość napełni nasze serca

Chcemy   dla Ciebie żyć

C a F G

C a F G

 

F G C C/H   a

F G C C/H   a

F G C C/H   a

F G C

 

 

32.

 

1. W kruszynie chleba Panie jesteś  

Schowany,   wielki Ty Pan      

Przychodzisz   do nas już przez wieki

By   ofiarować Siebie nam          

 

2. W tych kroplach wina   Twoja Krew

Przelana   za nas, Panie mój

Tak   wiele jej na krzyżu było

By   odkupić nas od win

 

3. Ty, Panie, miłością   jesteś

Ty,   Panie, kochasz nas

I   proszę Ciebie, by tak było

Wciąż   przez wiele lat

A cis fis

D E A fis

D E A fis

D H7   E (E7)

 

 

33.

 

Święty, święty, święty, święty,   święty Pan

Święty, święty, święty, święty Bóg i Król (x2)

 

Otwieram   serce me

Podnoszę   ręce swe

Królu   wejdź i rozgość się (x2)

C e F7+

 

 

C

e

F G

 

34.

 

1. Dzięki Jezu,   dzięki Jezu

Dzięki   Ci, że kochasz mnie

Dzięki   Jezu, dzięki Jezu

Dzięki   Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

 

2. Tam na Golgocie umarłeś   za mnie

Dzięki   Ci, że kochasz mnie

Tam   na Golgocie umarłeś za mnie

Dzięki   Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

 

3. Zmartwychwstałeś, żyjesz   we mnie

Dzięki   Ci, że kochasz mnie

Zmartwychwstałeś,   żyjesz we mnie

Dzięki   Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

 

4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz

Dzięki   Ci, że kochasz mnie

Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz

Dzięki   Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

 

D h

G A

D G g

D A D

35.

 

Chcę wywyższać Imię Twe

chcę   wyśpiewać Tobie chwałę

Panie,   dziś raduję się

Bo   przyszedłeś by mnie zbawić

 

Z   nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie

Na   krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług

Z   grobu wstałeś i dziś

Nieba   Królem jesteś Ty

Chcę   wywyższać Imię Twe

E A H

 

 

 

 

E A H A

E A H A

E A H

Gis cis

A H E

 

36.

 

1. Chwalę Ciebie   Panie i uwielbiam

Wznoszę   w górę swoje ręce

Uwielbiając   Imię Twe

 

R. Bo wielkiś Ty

Wielkie   dzieła czynisz dziś

Nie   dorówna Tobie nikt /x2

 

2. Jesteś mą nadzieją,   wiarą i życiem

Daj   mi poznać Twoje drogi

Bym   nie zbłądził nigdy już

 

3. Jesteś świata Panem i   Opoką

W   Tobie składam troski swoje

Daję   Tobie serce swe

G h

C a

C D

 

G

e

C a D

A cis

D h

D E

 

A

fis

D h   E

37.

 

1. Idę, idę, idę do Nieba bram

Tam   czeka na mnie Bóg (x2)

Bo tam jest mój dom, Niebo to mój dom /x2

 

2. Maryja Mama za rękę   prowadzi mnie

Tam   gdzie czeka na mnie Bóg (x2)

Bo tam jest mój dom, Niebo to mój dom /x2

 

3. Mój Anioł Stróż w każdej chwili ochrania mnie

Na   tej drodze do Nieba bram (x2)

Bo tam jest mój dom, Niebo to mój dom /x2

D A G

D A G

g   D A G

 

38.

 

R. Tyle łask, morze łask

Spływa   na nas każdego dnia

Z   Nieba, z Twojego Serce Jezu

 

1. Twoje Serce, Jezu,   Miłością jest

Ono   dla nas zawsze otwarte jest

Przychodzimy   dziś przyjąć dary Twe

By   Twą Miłość wszystkim nieść

 

2. Twoje Serce, Jezu,   przygarnia nas

Twoja   Miłość wskazuje drogę nam

Twoja   łaska, Panie, pomaga nam

Dojść   do Twego Królestwa, do Nieba bram

D

G D
  e A

 

G A

 

 

 

39.

 

1.   Różaniec ma moc i w   dzień i w noc

Maryja   nam go dała

Różaniec   ma moc i w dzień i w noc

Broń,   aby ochraniała jak miecz

 

2. Zaufaj Jej, zawsze go   miej

Przemierzaj   drogę Pana

Zaufaj   Jej, zawsze go miej

A   bitwa jest wygrana już dziś

 

3. Nie wahaj się, wspomoże   cię

Prawica   Wszechmocnego

Nie   wahaj się, wspomoże cię

Oddali   zamysł złego. Amen

a e d a

F G

a e d a

F G a

 

 

40.

 

Przyjdź z pokłonem ludu Boży

Przyjdź   ze śpiewem ludu święty

Sław   Jezusa swego Zbawcę

Wspaniałego   Króla chwały

D e

A D

h e

A D

 

41.

 

O Jezu, w Hostii utajony

Moje   serce Cię czuje

I   choć kryją Cię zasłony

Ty   wiesz, że Cię miłuję, miłuję

D h

e A

D G

D A D

42.

 

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej

Wielbię   Twój majestat, skryty w Hostii tej

Tobie dziś w ofierze   serce daję swe

O, utwierdzaj w wierze,   Jezu dzieci Twe(x2)

 

2. Mylą się, o Boże, w   Tobie wzrok i smak

Kto się   im poddaje, temu wiary brak

Ja jedynie wierzyć Twej   nauce chcę

Że w postaci Chleba   utaiłeś się(x2)

 

3. Bóstwo Swe na Krzyżu   skryłeś wobec nas

Tu   ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz

Lecz w Oboje wierząc,   wiem, że dojdę tam

Gdzieś   przygarnął łotra, do Twych niebios bram (x2)

 

4. Jak niewierny Tomasz   Twych nie szukam Ran

Lecz   wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan

Pomóż wierze mojej, Jezu,   łaską Swą

Ożyw mą nadzieję, rozpal   miłość mą(x2)

 

5. Ty, coś upamiętnił   śmierci Bożej czas

Chlebie   Żywy, życiem Swym darzący nas

Spraw, bym dla swej duszy   życie z Ciebie brał

Bym   nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał (x2)

 

6. Ty, co jak Pelikan Krwią Swą karmisz lud

Przywróć mi niewinność oddal grzechów brud

Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas Jedną kroplą może   obmyć z win i zmaz (x2)

 

7. Pod zasłoną teraz Jezu   widzę Cię

Niech   pragnienie serca kiedyś spełni się

Bym Oblicze Twoje tam   oglądać mógł

Gdzie wybranym miejsce   przygotował Bóg (x2)

C G a

F G C C7

F G C a

F G C (C7)

43.

 

1. Wspaniały   Dawco Miłości

Składamy   na Twoim stole

Wszystko   co mamy, wszystko co mamy

Choć   i tak to od wieków jest Twoje

 

2. Wspaniały Dawco Miłości

Składamy   na Twoim stole

Radość   i szczęście, trudy i znoje

Choć   i tak to od wieków jest Twoje

Twoje

D G D G

D G A A7

e A7   fis H7

e G A

 

D G D G

D G A A7

e A7   fis H7

e G A

D

 

44.

 

Ty, Światłość   dnia wszedłeś w moje ciemności

Dałeś   mi wzrok abym mógł

Widzieć   Twą twarz i spojrzenie miłości

Którym   roztapiasz mój strach

 

Jestem tu, by wielbić, by oddawać   chwałę

Jestem tu, by wyznać: To mój Bóg

Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały

Ponad wszystko cenny dla mnie jest

 

I   niczym nie odpłacę się

Za   miłość Twą i za Twój krzyż (x2)

 

Wezwij   Imię Twojego Pana

A On   zbawi cię (Jezus) (x4)

D A G

D A G

D A G

D A G

 

D A

h G

D A

h G

 

A D G

A D G

 

D A

h G

45.

 

Jezu, dziękuję Ci

Do   mego serca przyszedłeś dziś

Niech   ta radość nieustannie trwa

W   moim sercu mieszka Bóg i Pan

 

Kocham   Cię Jezu, mój Panie

Oddaję   Tobie życie me

Wznoszę   me ręce w górę

By   uwielbiać Cię

Wciąż   uwielbiać Cię chcę (x2)

C F G /x2

 

 

 

 

F G

F G
  F G
  F

G C (F G)

 

46.

 

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa

Duch Twój Święty niech dotknie nas (x2)

C G a G

F C d G (x2)   C

 

47.

 

1. Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię

I   prosimy Cię w pokorze

Pobłogosław   nas o Boże,

Jezu   w Hostii tej /x2 utajony

 

2. W szarym życia dniu   przychodzimy tu

Po   pociechę i po radę

A Ty   łaską i przykładem

Chciej   umocnić nas /x2 dobry Jezu

h

e

G A

h e Fis h

48.

 

Bóg tak umiłował   świat

Że Syna Swego Jednorodzonego dał

Aby każdy kto w Niego wierzy

Nie zginął, ale życie wieczne miał

O o Jezus, Jezus, Jezus /x2

D G

A D

D G

A D

D G A D /x2

 

49.

 

Niech będzie   chwała i cześć

i uwielbienie

Chwała i cześć Jezusowi

Chwała, niech będzie chwała

Tak Jemu chwała i cześć

E H7

E

A

E cis fis H7

E E7   A a

E H7 E (H7)

 

50.

 

1. Jezus jest tu /x2

O wznieśmy ręce   wielbiąc Jego Imię

Jezus jest tu   (x2)

 

2. Pan jest wśród nas /x2

O wznieśmy ręce   wielbiąc Jego Imię

Pan jest wśród   nas (x2)

 

3. Bóg kocha nas /x2

O wznieśmy ręce   wielbiąc Jego Imię

Bóg kocha nas   (x2)

DA D DG A

DD7 Gg

DA D

51.

 

R. Ziarenko do   ziarenka                      

A kamyczek do   kamyczka

A cegiełka do   cegiełki

Na nasz wspólny   dom

 

1. W każdy ranek, w każdy wieczór              

Budujemy Kościół Boży

Każdym gestem, każdym słowem                  

Budujemy Kościół Boży

Budujemy Kościół Boży

Najpiękniejszy w świecie dom

 

2. W naszych troskach i radościach

Budujemy Kościół Boży

Każdym gestem, każdym słowem

Budujemy Kościół Boży

Budujemy Kościół Boży

Najmocniejszy w świecie dom

 

3. W naszych sercach, w naszych wnętrzach

Budujemy Kościół Boży

Każdym wierszem i piosenką

Budujemy Kościół Boży

Budujemy Kościół Boży

Gdzie zamieszka z nami Pan

E

cis H

fis

H E

 

E cis

H E

E cis

H E

E cis

E cis H H7

 

52.

 

R. Ojcze Niebieski

dziękuję   za piękną przyrodę

Za   cztery pory roku i za serca pogodę

 

1. Uwielbiam Ciebie z   deszczykiem

Uwielbiam   z jasnym słoneczkiem

Uwielbiam   mego Pana

W   płynącej po niebie chmureczce

 

2. Uwielbiam z płatkami   śniegu

Uwielbiam   z kwiatami na łące

Uwielbiam   mego Pana

W   małej czerwonej biedronce

 

3. Uwielbiam podczas burzy

Uwielbiam   w powiewie wiatru

Uwielbiam   mego Pana

W   pięknie gór zimą i latem

D A

G D

D A G A D

 

G D

G D

D A

G A D

 

53.

 

Gdy na morzu wielka burza

Jezus   ze mną w łodzi jest (x2)

On   za rękę trzyma mnie

Łódka   nie kołysze się

Gdy   na morzu wielka burza

Jezus   ze mną w łodzi jest

D e

A D

54.

 

Miłość Twa tak cudowna jest /x3

Twa   Miłość jest

 

Wyższa   niż szczyty najwyższych gór

Głębsza   niż głębie najgłębszych mórz

Szersza   niż przestrzeń dokoła nas

Twa   Miłość jest

D A D

e A D

 

D

A

D

e A D

 

55.

 

Choć jestem mały jak palec

Choć   jestem mały jak mrówka

Ale proszę Cię Jezu

Wejdź do mego serduszka (x2)

D A D

D A D

G A D h

e A D (D7)

 

56.

 

Jezus Chrystus moim Panem jest

Alleluja   (x2)

On   kocha mnie /x2 Alleluja (x2)

e G

D h e

a e D h e

 

57.

 

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem

Raduję   się każdym moim gestem

Alleluja,   Boża radość mnie rozpiera

D h G A

58.

 

R. Wiele jest   serc

które czekają na   Ewangelię

Wiele jest serc

które czekają wciąż

 

1. Napełnij serce swoje

Tym   kosztownym nasieniem

A zobaczysz że Bóg

Poprowadzi cię do ludzi (x2)

 

2. Sam zobaczysz że Bóg

Poprowadzi   cię do ludzi

Których będziesz mógł

Zaprowadzić do Chrystusa

(x2)

h e

A D Fis

h e

Fis h

 

 

 

 

59.

 

Oto idzie mój Bóg, Oto   idzie mój Król

Oto   Zbawiciel mój a Imię Jego JEZUS (x2)

 

Tęsknię   za Tobą Panie

Wiem,   że przyjdziesz niebawem

Z   głębi serca dziś wołam Marana Tha (x2)

D fis

h G A

 

G A

G A

G A D

 

 

60.

 

1. O Panie Ty nam dajesz

Ciało Swe i Krew (x2)

 

Do   Ciebie więc idziemy wciąż

radosną   nucąc pieśń
 
 

R. Ty jesteś Bogiem wiernym

na wieczny czas (x2)
 
 

2. Przez dar Twojego Chleba

dobry Boże nasz (x2)

 

Rodzinę   bratnią czynisz z nas

miłować   uczysz nas

 

3. To Twoje miłowanie

dało wolność nam (x2)

 

Chwalimy   święte Imię Boga

jak   uczyłeś nas
 
 

4. Tyś nam wyznaczył drogę

wiodącą na Twój szlak (x2)

 

Idziemy   więc, by radość nieść

tam,   gdzie jej światu brak

h D

e fis h

 

G e A D

G e Fis

 

G A D h

e fis h

 

 

 

61.

 

R. Panie dobry jak chleb

Bądź uwielbiony od swego Kościoła

Bo Tyś do końca nas umiłował

Do końca nas umiłował

 

1. Tyś na pustkowiu chleb   rozmnożył, Panie

Byśmy   do Nieba w drodze nie ustali

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię

Dla   tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

 

2. Ziarna zbierzemy   odrzucimy chwasty

Bo   łan dojrzewa pachnie świeżym chlebem

Niech   ziemia nasza stanie się ołtarzem

A   Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

 

3. Ty nas nazwałeś swymi   przyjaciółmi

Jeśli   spełnimy, co nam przykazałeś

Cóż   my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

Tyś   naszym Życiem i Oczekiwaniem

 

4. Tyś za nas życie Swe oddał   na krzyżu

A w   znaku Chleba z nami pozostałeś

I   dla nas zawsze masz otwarte Serce

Bo   Ty do końca nas umiłowałeś

A D E

fis D E

fis cis D A

h E A

 

A h E

h H7   E E7

fis cis A

h H7   E

 

 

62.

 

R. Jak paciorki   różańca przesuwają się chwile

Nasze   smutki, radości i blaski

A Ty   Bogu je zanieś, połączone w różaniec

Święta   Panno, Maryjo, pełna łaski

 

1. My także mamy małe   zwiastowanie

My   też czekamy Twego nawiedzenia

My   też Jezusa z drżeniem serc szukamy

W   tajemnicach radosnych, módl się za nami

 

2. My też słuchamy Twego   nauczania

I umacniamy   naszą wiarę w Ciebie

My   też pragniemy serca swe przemienić

W   tajemnicach światłości módl się za nami

 

3.Ty też płakałaś i   doznałaś trwogi

I   jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi

Gdy   nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami

W   tajemnicach bolesnych, módl się za nami

 

4. My także mamy swą   Ojczyznę w niebie

Tam   w pełnym blasku zobaczymy Ciebie

Tam   w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy

W   tajemnicach chwalebnych módl się za nami

C

d G C

C F

C G C

 

C a d G

C a d G

a d G

C G F G

 

 

63.

 

R. Marana Tha, przyjdź Jezu, Panie

W Swej chwale do nas zejdź

Marana Tha, usłysz wołanie
  Gdy się wypełnią wieki

 

1. Jak rosy chłód na   spragniony grunt

Jak   dobry chleb na głodnego dłoń

 

2. W Dziecięciu Ty   objawiasz się nam

Przez   wichru szum dajesz poznać się

 

3. W Kościele Twym, gdzie   dajesz się nam

Przez   Ciała, Krwi tajemniczą moc

 

4. Gdy miłość swą okażemy w   krąg

Przychodzisz   już dziś na ziemię swą.

A D A D

A E

A D A D

A E A

 

a d /x2

a d a E A

 

64.

 

Przyjdź Jezu przyjdź czekamy   dziś

Do   naszych serc, do naszych dni (x2)

 

Niech spłynie Twoja łaska

I niech wypełni mnie

Bo nadszedł czas by cały świat poznał   Cię

 

Tyś   Królem jest /x2 wołamy przyjdź /x2

Tyś   Królem jest /x2 wołamy przyjdź /x2

 

Przyjdź Jezu przyjdź

E A

cis H

 

A cis

A cis

A cis H

 

A cis

A H

 

E

65.

 

R. Marana Tha adwent trwa

Marana Tha, idzie nasz Pan

Marana Tha, adwent trwa

Marana Tha, idzie nasz Jezus

 

1. My potrzebujemy Ciebie

Tylko   w Tobie życie ma sens

Pragniemy   żyć dla Ciebie, Panie

I   wołamy: w chwale Swej do nas zejdź

 

2. Oczekujemy Twego   przyjścia, Jezu

Otwieramy   serca swe

Napełnij   nas Twoją miłością

Byśmy   zawsze mogli wielbić Cię

C G

F a G

C G

F a G

 

C F

d G

C F

d G C

 

66.

 

1. Przyjdź Panie   prosimy Cię

Pragniemy   Obecności Twej

 

R. Z naszych serc wyrywa   się

To jedno wołanie:

„Przyjdź Jezu, Panie!”

 

2. Przyjdź Panie na ziemię   tą

Rozjaśnij   już wszelki mrok

 

3. Czekamy na Ciebie tu

Do   naszych serc przyjdź Panie już

D e A

D e A

 

G D

G A

e A D

 

 

67.

 

Józefie stajenki nie szukaj

I do   gospody nie pukaj

Z   Maryją do nas przyjdź

 

Przynieście   ze sobą Dziecinę

Jest   miejsce w naszej rodzinie

Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi (x2)

 

D

e A

D

 

G g

D h

A A7 D D7

(A A7 D G D)

 

 

68.

 

Jezus Chrystus Panem jest /x2

Król   to królów, panów Pan /x2

Cała   ziemia Jego jest /x2

Po   najdalszy świata kres /x2

Jezus   /x2 Królów Król /x2

Jezus   /x2 Świata Pan /x2 (x2)

Świata   Pan /x2

e A /x2

 

 

 

e A

e A

A C D

 

69.

 

1. A ja czekam na Ciebie mój Jezu
Tak jak inni kiedyś czekali
A ja czekam na Ciebie mój Jezu
Spójrz w ciemnościach światełko się pali

 

R. Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź! (x2)

 

2. A ja czekam na Ciebie mój Jezu 
żebyś przyszedł pomiędzy ludzi
A ja czekam na Ciebie mój Jezu 
byś drzemiące serca obudził

C F G

F G C

C F G

F G C

 

F C

G C

70.

 

Chrystus Wodzem Chrystus Królem

Chrystus,   Chrystus Władcą nam

D A h fis

G A D h e A D

 

 

 

71.

 

1. Gdy adwentowy wieczór nadchodzi

Posłuchaj słychać krok

Para wędrowców do nas przychodzi

Poprzez zimowy mrok

 

R. Od drzwi, do drzwi stuka   puka

I   schronienia u nas szuka

Czy   wiesz kto przyszedł tu

Otwórz,   otwórz, otwórz Mu

 

2. Święta Panienko, stojąca   w progu

W chłodny, wieczorny czas,
  Przychodzisz tu betlejemską drogą
  I pytasz: Przyjmiesz nas?

 

3. Proszę, zamieszkaj u   mnie od zaraz,

Otwieram domu drzwi.
  O wszystko pilnie już się postaram,
  Aby usłużyć Ci.

 

4. U mnie jest jeszcze   biednie i skromnie

Ty serce moje znasz
  Ale przyjdź z Twoim Dzieciątkiem do mnie
  To przecież Pan jest nasz.

A h E

A H7   E

A h E

A E7   A

 

A E /x4

H7   E

D A /x2

A E A

 

 

72.

 

Za Krzyż Twój Jezu, dziękować   chcę

Za Krzyż Twój i za to, że zbawiłeś mnie

Za   Miłość Twą, która nie ma granic

Za   Miłość Twą, Panie

D A G A

D A G A

e h A

e h A

E H A H

E H A H

fis cis H

fis cis H

 

73.

 

1. Pewnej nocy łzy z oczu mych

Otarł   dłonią swą Jezus

I   powiedział mi „Nie martw się

Jam   przy boku jest twym.”

Potem   spojrzał na grzeszny świat

Pogrążony   w ciemności

I   zwracając się do mnie

Pełen   smutku tak rzekł.

 

R. „Powiedz ludziom, że   kocham ich

Że się o nich wciąż troszczę

Jeśli zeszli już z Moich dróg

Powiedz, że szukam ich.

 

2. Gdy na wzgórzu Golgoty

Za   nich życie oddałem

To   umarłem za wszystkich

Aby   każdy mógł żyć.”

Nie   zapomnę tej chwili

Gdy   mnie spotkał mój Jezus

Wtedy   byłem jak ślepy

On   przywrócił mi wzrok.

D e

A D

H7   e

A D (G D)

 

74.

 

1. Rysuję Krzyż z   kropelką Krwi

I z   jedną dużą łzą

Za   Krzyżem drzwi, do Nieba drzwi

Dla   mnie otwarte są

 

R. Za ten Krzyż i Twoje łzy

Za serdeczne krople Krwi

Jezu, dziękuję Ci

Za otwarte Nieba drzwi

Dróżkę, którą szedłeś Ty

Jezu, dziękuję Ci

 

2. Ten ciężki Krzyż, o Jezu mój 
Pomogę dźwigać Ci 
Żeby ten pot i ciężki znój
Czegoś uczyły dziś.

 

3. Dźwigam ten Krzyż i dźwigać chcę 
Za grzeszny cały świat
Obmyję Ci z ramienia Krew
I Twoich drogich szat.

h e

Fis h

h e

Fis hH

 

e

h

Fis hH

e

h

Fis h

 

 

75.

 

Dzięki za Twój Krzyż

Dzięki   za zwycięstwo Twe

Dzięki,   że Twa Krew oczyszcza mnie

Dzięki   za zmartwychwstanie Twe

D A D

G D A A7

D A D

G A D

76.

 

1. Jezus   daje nam zbawienie 

Jezus daje pokój nam 

Jemu składam dziękczynienie

Chwałę z serca mego dam 

 

R. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia

Królem wiecznym On niepojęty w mocy swe

W Nim znalazłem to czego szukałem do   dzisiaj

Sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień 

 

2. W Jego   ranach uzdrowienie

W Jego śmierci życia dar

Jego Krew to oczyszczenie

Jego życie chwałą nam  

d C   a d

 

 

 

 

F C   a d

 

77.

 

1. Do Mnie wróć,   zbawię Cię

cała ziemio! (x2)

 

Bo   Jam jest Pan i twój Bóg jedyny  

Bo   Jam jest Pan i twój Bóg jedyny  

 

2. Przyjdźcie tu, zbawi was

przyjdźcie do Pana (x2)

 

Bo On   wasz Pan i wasz Bóg jedyny

Bo   On wasz Pan i wasz Bóg jedyny  

d C

B C d (x2)

 

F C A7d   C B

F C A7d   C d

 

78.

 

1. Jeśli   masz chwile smutne w swym życiu
  powierz się Matce
  Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce
  ofiaruj się Jej

 

R. Matce   która pod krzyżem stała

Matce która się z Synem żegnała
  Która uczyć cię będzie pokory
  Cierpienie znieść ci pomoże
  Ona Matka która   pod krzyżem stała
  Matka która się z Synem żegnała
  Która uczyć cię będzie pokory
  Cierpienie znieść ci pomoże
 
 

2. Jeśli zgubisz swą drogę   do Boga
  powierz się Matce
  Gdy w twym sercu   znów gości trwoga
  ofiaruj się Jej

e D

H7   e

e D

H7   e

 

e

C

D

G H7

e

C

D

G H7

 

79.

 

Chlebie Żywy, łamany   drzewem Krzyża

Uwielbiamy   Cię /x2
  Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych   ran

Uwielbiamy   Cię /x2

Baranku   Boży, chodzący dolinami serc

Uwielbiamy   Cię /x2

 

Jezus, to   nasz Pan

uwielbiajmy   Go (x2)

d C g A

B g A d

d C g A

B g A d

d C g A

B g A d

 

d C B

g A d

80.

 

1. Zbawienie przyszło przez Krzyż
  Ogromna to tajemnica
  Każde cierpienie ma sens
  Prowadzi do pełni życia

 

R. Jeżeli chcesz Mnie   naśladować

To weź swój krzyż na każdy dzień
  I chodź ze Mną zbawiać świat
  Kolejny już wiek

 

2. Codzienność wiedzie   przez Krzyż
  Większy im kochasz goręcej
  Nie musisz ginąć już dziś
  Lecz ukrzyżować swe serce
 
 

3. Każde spojrzenie na   krzyż
  Niech niepokojem zagości
  Bo wszystko w życiu to nic
  Wobec tak wielkiej miłości

a

d a

d G C

H7   E

 

E a

d E

a d

E a

 

a

d a

d G C

H7 E

 

h

e h

e A D

Cis Fis

 

Fis h

e Fis

h e

Fis h

 

h

e h

e A D

Cis Fis

 

 

81.

 

Hosanna Hosanna Hosanna /x2

 

Błogosławiony który przychodzi

W Imieniu   Pańskim Król Izraela (x2)

 

Hosanna,   Hosanna, Hosanna

Królowi   Izraela (x2)

h e h /x2

 

A Fis h

Fis h

 

A h /x3

A h

82.

 

W Tobie jest   światło, każdy mrok rozjaśni

W   Tobie jest życie, Ono śmierć zwycięża

Ufam   Tobie, Miłosierny,

Jezu,   wybaw nas

h A G D A

h A G D

G D h fis

G A D

 

 

83.

 

Rany   Twych rąk, rany Twych stóp
  Wciąż mówią mi jak mnie kochasz
  Twa spokojna twarz, gdy podnosisz krzyż
  Wciąż mówi mi jak mnie kochasz

 

Kiedy znów popełniam błąd
  Twoje rany ciągle są
  Aby zawsze wołać, że
  Że bardzo mnie kochasz

I dlatego Panie

 

Dla Ciebie mój płacz, dla Ciebie mój   śmiech
  Dla Ciebie oddychać chcę
  Do Ciebie wciąż iść, za Tobą chcę biec
  Być Godny miłości Twej (x2)

D h

G A

D h

G A

 

fis G

fis G

fis G

e

A

 

D h

G A

D h

G A

E cis

A H

E cis

A H

 

gis A

gis A

gis A

fis

H

 

E cis

A H

E cis

A H

 

 

84.

 

O Jezu cichy i pokorny

uczyń   serce me według Serca Twego

d a d a

d a d a

 

85.

 

1. Panie, który   za nas umarłeś

Zmiłuj się!

Panie,   który życie oddałeś

Zmiłuj   się!    

 

Niech Twe przebaczenie

Dusze nasze odrodzi

Niech Twe przebaczenie  

Czystym dzieckiem uczyni nas

 

2. Chryste, który byłeś   posłuszny

Zmiłuj   się!

Który   uczniom nogi obmyłeś

Zmiłuj   się!

 

Niech Twe przebaczenie

Moc pokory objawi

Niech Twe przebaczenie

Ku braciom prowadzi nas

 

3. Panie, Synu Boga Żywego

Zmiłuj   się!

Panie   dawco życia, nadziei

Zmiłuj   się!

 

Niech Twe przebaczenie

drogi nasze uprości

Niech Twe przebaczenie

miłość wielką rozbudzi w nas

A E

cis H

A E

cis H

 

A E

fis E

A E

fis H A E

 

86.

 

R. Dzięki Ci Boże mój za ten Krzyż

Który Jezus cierpiał za mnie

Jezus cierpiał za mnie

 

1. Prawda jedyna słowa   Jezusa z Nazaretu

Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat

Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy

I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas

 

2. Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł

I z miłości do   nas przyszedł z Nieba na ten świat

Błogosławiony ten, kto wierzy choć nie widział

Zaufaj   dziś Bogu a na wieki będziesz żyć

D A fis cis

D A

fis cis

 

D A fis cis

D A fis cis

D A fis cis

D A fis cis

 

87.

 

1. Jezu, wierzę   Ci (Jezu wierzę Ci)/x2

Jezu,   wierzę Ci (Jezu wierzę Ci) /x2

 

Jezu,   wierzę Ci (Jezu wierzę Ci) /x2

Jezu,   wierzę Ci (Jezu wierzę Ci)

Jezu,   wierzę Ci

 

2. Jezu, kocham Cię

3. Jezu, wielbię Cię

4. Jezu, ufam Ci

5. Alleluja

D e A D

h e A D D7

 

   e A D

h e

A D

 

88.

 

1. Uczyłeś Panie nas – Bóg jest   Miłością  

Przez   niezliczoność Łask – Bóg jest Miłością

Przez   Mękę Swą i Krzyż – Bóg jest Miłością

Przez   odkupienia cud – Bóg jest Miłością

 

2. Miłość prosta jest – Bóg   jest Miłością

Miłość cicha jest – Bóg jest Miłością

Miłość wierna jest – Bóg jest   Miłością

Miłość cierpliwa jest – Bóg jest   Miłością

 

3. Ona pomaga nam żyć – Bóg   jest Miłością

Ona dodaje   nam sił – Bóg jest Miłością

Ona   jednoczy nas – Bóg jest Miłością

Ona   zwycięża śmierć – Bóg jest Miłością

 

4. Miłość przebacza nam grzech – Bóg jest Miłością

Miłość uzdrawia nas z ran – Bóg jest Miłością   Ona umacnia nas – Bóg jest Miłością

Nadaje życiu sens – Bóg jest Miłością

h e

A D

h e

Fis h

 

89.

 

Krzyż nadzieją moją jest

Krzyż   nadaje życiu sens

 

Krzyż   miłością, krzyż wiernością

Krzyż   nadzieją moją jest (x2)

he hA

De fisA

 

DA heFis

GA h(A)

dg dC

Fg aC

 

FC dgA

BC d(C)

 

90.

 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże   pochwalony

na wieczne   czasy bądźże pozdrowiony

Gdzie Bóg, Król świata całego

dokonał życia swojego (x2)

 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże   pochwalony

na   wieczne czasy bądźże pozdrowiony

Ta sama Krew Cię skropiła

która nas z grzechów obmyła (x2)

 

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże   pochwalony

na   wieczne czasy bądźże pozdrowiony

Z Ciebie moc płynie i męstwo

w Tobie jest nasze zwycięstwo (x2)

h e Fis h

h e Fis h

e A h A D

h e Fis h

 

 

91.

 

Jezu, ufam Tobie

Jezu,   kocham Ciebie

Jezu,   prowadź mnie

Jezu,   przygarnij mnie

D AD G A4-3

D AD G A4-3

h fis G

e G D A4-3

 

92.

 

Uwielbiamy Cię Jezu,   Baranku nasz

Uwielbiamy   Cię Jezu, Baranku nasz

Uwielbiamy   Cię Jezu, Baranku nasz

Uwielbiony   bądź na wieki Panie nasz

D A h

e A

fis h

G A D

 

93.

 

1. Ja wierzę,   że to Jezus,

Wierzę że On Synem   Boga jest

On zmarł i powstał,   aby żyć

I za cenę śmierci   życie dał

 

Wierzę, że jest tu teraz (On tu   teraz jest)

Stoi pośród nas    

Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia   moc)

Ma przebaczenia dar

 

2. Ja wierzę, Tobie Panie

Wierzę że Tyś Synem   Boga jest

Zmarłeś i powstałeś,   aby żyć

I za cenę śmierci   życie dać

 

Wierzę, że tutaj jesteś (Ty   jesteś tu)

Stoisz pośród nas

Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc)

Masz przebaczenia dar

D G A

D G A

D G A

D G A

 

G A D

G A D

G A D

G A D

 

94.

 

1. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan

Zmartwychwstał   Jezus nasz Pan (x2)

On Żyje! On Żyje!

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan (x2)

 

2. Jego Królestwo jest w   nas

Jego   Królestwo jest w nas (x2)

On Żyje! On Żyje!

Jego Królestwo jest w nas (x2)

E fis

H E

H E

fis H E

 

G a

D G

D G

a D G

 

95.

 

Jezus   /x5 (x2)

 

Pokonał   śmierć, pokonał mój grzech

Zmartwychwstał   Pan i Królem jest (x2)

C d FG C

 

FG C

FG C

 

96.

 

Żyje mój Pan,   (żyje mój Pan) /x3

Na   wieki już (na wieki już)

Żyje   Pan (żyje Pan)

Na   wieki już (na wieki już)

A   Imię Jego (Jego) Jezus! /x2

 

Jemu   będę śpiewał nową pieśń

Bo   mam życie w Nim              

Innym   ludziom głosić chcę              

A D /x3

E

fis D

A

E D A /x2

 

fis cis D A

fis cis

D E

 

97.

 

1. Cieszę się – Jezus zbawił mnie /x3

Śpiewam:   Chwała! Alleluja!

Jezus   zbawił mnie

 

2. Kiedy byłem grzeszny –   Jezus …

 

3. Chcę powiedzieć wszystkim – Jezus …

 

4. Będę Go uwielbiał –   Jezus …

EH7 H7E EAE

fis

H7E

 

98.

 

Nie bój się wypłyń na głębię

Jest   przy tobie Chrystus

D G A

G e A

99.

 

Zmartwychwstał Chrystus Król

Zakrólował   nasz Bóg

Śmiercią   zwyciężył śmierć

Życie   nam dał na wieki

F C F d

a d G C

g D g C

F d C

 

100.

 

Nie   bójcie się,   radujcie się! 
 
Chrystus rzeczywiście z grobu wstał! (x2)

D H7   e A

D G A D (x2)

 

101.

 

Jezus żyje! Uwielbiajmy Go! /x4

 

Zmartwychwstały Pan

Stoi pośród nas

I obdarza nas

Pokojem (uwielbiajmy Go)

Radością (uwielbiajmy Go)

Miłością (uwielbiajmy Go)

Wszystkim, czego nam potrzeba!

 

Jezus   żyje! Uwielbiajmy Go! /x4

 

Z radością śpiewajmy Mu pieśń:

 

Chwała!   Chwała, Alleluja! /x4

 

Jezu, Tyś Królem naszym jest /x3

Jezu, Jezu

oddajemy Ci cześć!

 

Jezus   żyje! Uwielbiajmy Go! /x4

E DH7/x4

 

ED AH7

ED A

A H7

E DH7

E DH7

E DH7

E DH7

 

E DH7/x4

 

ED AH7

 

E DH7/x4

 

Fis H Fis

HCis DH7   E DH7

 

E DH7/x4

102.

1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana

Wychodzi   z grobu dnia trzeciego z rana

Naród   niewierny trwoży się, przestrasza

Na   cud Jonasza, Alleluja!

 

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza

Anioł   zstępuje, niewiasty pociesza

Patrzcie   tak mówi, grób ten próżny został

Pan   zmartwychpowstał, Alleluja!

 

3. Ustąpcie od nas, smutki   i trosk żale

Gdy   Pan Zbawiciel triumfuje w chwale

Ojcu   Swojemu już uczynił zadość

Nam   niesie radość, Alleluja!

FC F   BC F

FC F   BC F

FC dF   Bg C

FC Fa   g FC F

 

 

103.

 

Duchu   Święty przyjdź /x4

 

Niech   wiara zagości, nadzieja zagości

Niech   miłość zagości w nas

DA D DG A /x2

 

GD GD

GD A

 

104.

 

Czy chcesz być święty tak jak Jezus

Nosić   Jego odbicie w sobie

Przyjmij   łaskę powiedz TAK

Zanieś   świętość na cały świat

 

TAK   TAK TAK świętymi bądźmy ty i ja Miłość Boga posyła nas

G C

D

G C

D

 

G C G

C G D

105.

 

Niech ci błogosławi Pan

Niechaj   cię strzeże

Niech   rozjaśni oblicze swe nad tobą

Niech   miłościw ci będzie

 

Niech ci błogosławi Pan

Niechaj cię strzeże

Niech obróci twarz swoją ku tobie

Niech da ci swój pokój

 

Niech   ci błogosławi Pan

Niech   ci błogosławi Pan

Niech   ci błogosławi Pan

Niech   ci błogosławi Pan

AD A

DA E

hA fis

DA E

 

AD A

DA E

hA fis

DA E

 

AD AD

AD E

AD AD

fisE D

CF C

FC G

dC a

FC G

 

CF C

FC G

dC a

FC G

 

CF CF

CF G

CF CF

aG F

 

 

106.

 

Uwielbiam Imię   Twoje Panie

Wywyższam Cię i daję Ci hołd

W przedsionku chwały Twej staję

Z radością śpiewam Ci pieśń (x2)

 

O Panie Jezu, chcę wyznać że

Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił

Dajesz mi Siebie bym na wieki żył (x2)

G C D

G C D

e C

a D

 

G C D

G C D

G C D

a C D

 

107.

 

 

1. Jak się nie bać powiedz jak

Kiedy   w strachu żyje świat –

Zaufaj Panu już dziś

 

Jak   uwierzyć powiedz mi

Kiedy   już nie wierzę w nic – Zaufaj…

 

Jak   mam kochać powiedz jak

Kiedy   rani mnie mój brat – Zaufaj…

 

Jak   być dobrym powiedz mi

Kiedy   świat jest taki zły – Zaufaj

 

R. Zaufaj Panu już dziś

Zaufaj   Panu już dziś (x2)

 

2. Jak mam walczyć powiedz   jak

Kiedy   silnej woli brak – Zaufaj

 

Jak   pokonać własny grzech

Kiedy   pokus tyle jest – Zaufaj

 

Jak   się cieszyć powiedz mi

Kiedy   płyną gorzkie łzy – Zaufaj

 

Jak   do ładu z sobą dojść

Kiedy   siebie mam już dość – Zaufaj

 

3. Jak nie zbłądzić powiedz   mi

Kiedy   nie wiem dokąd iść – Zaufaj

 

Jak   nadzieję w sercu mieć

Kiedy   wszystko wali się – Zaufaj

 

 

E H7

cis A

E H7 E H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E A E A

E H7E H7 (x2)

 

 

 

108.

 

1. My, którzy wszystko liczymy

Ciebie   mamy za darmo

Dajesz   nam Siebie w całości

I   jesteś taki rozrzutny

 

R. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada

nie pozwól nam przespać poranka (2x)  

 

2. Mało, że do nas   przyszedłeś

Co   dzień dajesz nam Siebie

Zostałeś   z nami w tym Chlebie

Który   bierzemy do ręki

 

3. Dałeś nam Siebie za   darmo

Twoja   hojność zdumiewa

Naucz   nas liczyć dni nasze

Niech   człowiek już nie umiera

 

4. Ty jesteś pełnią życia

Daj   nam Twojego Chleba

Daj   nam oddychać wiecznością

Twój   oddech ożywia i wspiera

 

5. Przyjdź, Panie, przyjdź   nareszcie

Jak   przyszedłeś już kiedyś

A co   dzień nowy wschód słońca

Niech   Ciebie nam zapowiada

h

GD GA

DA hE

D A

 

DA eh

GA DA (x2) h

 

h

GD GA

DA hE

D A

 

 

109.

 

Boże Twa łaska nad nami jest

Twoja   miłość przychodzi wciąż

Działasz   w mocy pośród nas

Przenikasz   serca gładzisz grzech (x2)

 

My   chcemy więcej Ciebie więcej łaski Twej

Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej (x2)

D A G

D A G

e G A

e G A

 

D G A

D G A

 

110.

 

1. Pozdrawiam Ciebie Matko

Mistrzyni   moich dróg

Pozdrawiam   Ciebie Pani

Nadziejo   moich próśb

Pozdrawiam   Cię Królowo

W   Swe dłonie weź nasz los

I   wspieraj byśmy zawsze

Nieśli   miłości ton

 

R. Ave Maryja woła cały   świat

Ave Maryja, Matko Boga i nas (x2)

 

2. Niech w sercach naszych   zabrzmi

Dla   Ciebie Ave pieśń

Niech   maj trwa dla nas zawsze

W   nim wzrasta Twoja cześć

Niech   nigdy nie ustanie

Pozdrowień   „Ave” moc

Ty   naszym hymnem stań się

Pragnieniem   naszym bądź

D e

A D

h e

A D

D7   e

A D

h e

A D

 

D7   e A D

h e A D

 

111.

 

R. Pan mnie strzeże /x2

Czuwa nade mną   Bóg On jest moim cieniem

 

1. Chcę z Tobą chodzić

Po wszystkich   mych drogach

Prowadź   mnie w mocy swej, abym nie upadł

 

2. Nie boję się

Wchodzę   w noc ciemną bez lęku

Dobrze   to wiem, Ty jesteś ze mną

D G

h A

 

D G

h A

D G h A

 

D G

h A

D G h A

 

112.

 

W Swym Sercu na wieki   ukryłeś nas

Odnaleźć Twą miłość już czas

Podnoszę me dłonie oddając Ci cześć

Mocy moja uwielbiam Cię /x2

 

Jezu Serce Twoje schronieniem mym

Panie w Sercu Twoim mój dom

Umiłował mnie Pan

I mogę w Sercu Jego trwać

Umiłował mnie Pan na wieki

 

Jezu Serce Twoje schronieniem mym

Panie w Sercu Twoim mój dom

Do nas zniżył się Pan

By serce Swoje oddać nam

Do nas zniżył się Pan alleluja

G   A G A

G   A G

e   A D h

G   A /x2

 

D   A h

G   A

G  

h

G   A

 

D   A h

G   A

G  

h

G   A

113.

 

1. Murarz wielkie domy stawia

By   gdzie mieszkać było

Muzyk   gra na instrumencie

by   się lepiej żyło

Piekarz   musi zaś pracować

by   nie brakło chleba

Anioł   Stróż pilnuje duszy, by poszła do Nieba

 

R. Aniele /x2 Niebieski   posłańcu

Przy mnie stój /x2 w tańcu i w   różańcu

Aniele /x2 Wysłanniku Boga

Czuwaj bo /x2 Niebezpieczna droga

 

2. Górnik węgiel wydobywa

Rybak   łowi ryby

Pan   czarodziej coś czaruje

Ale   tak na niby

Żołnierz   nam pilnuje granic

Bo   pilnować trzeba

Anioł   Stróż pilnuje duszy, by poszła do Nieba

 

3. Nauczyciel uczy dzieci

aby   mądre były

Chemik   mydło produkuje

By   się dzieci myły

Pan   ogrodnik sieje trawę

Aby   sobie rosła

Anioł   Stróż pilnuje duszy, by do Nieba poszła

C

GC

C

GC

C

GC

C GC

 

C GC

C GC

C GC

C GC

 

 

Kancelaria

czynna pon. – pt.:
8:00–9:00 i 16:00-17:00
Sprawy „pilne”, odwiedziny chorych  i związane z pogrzebami załatwiamy poza godzinami kancelaryjnymi.

Kalendarz

« Grudzień 2019 »
Nie Pn Wt Śr Czw Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Bieszczady 2019

Multimedia

Początek strony