Dziękczynienie za 1050 lecie Chrztu Polski i Akatyst ku czci Ducha Św